Beata Szwed
ul. Łagiewnicka 166
91 - 487 Łódź
+48 608 37 66 66
Czwartki w pracowni malarki w godzinach 11 do 20